Facebook   |   Cookies   |   Presse   |   Links
Kontakt os 74 62 29 52
Er du i tvivl om hvilken af vores specialister der er helt rigtig for dig?

Kontakt os for vejledning
Ring 74 62 29 52

Patientinformation

 

 

 

Journalindsigt 

 

Ønsker du journalindsigt, da meddel det til din behandler.

 

 

Tilsyn

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsynsbesøg den 1. oktober 2019. Konklusionen kan læses på nedenstående link og kort fortalt : alle målepunkter blev opfyldt og derfor er der ingen probelmer af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patiensikkerhed

 

  

Vores datasikkerhedspolitik

 

 

Dataansvarlig:

Aabenraa Sundhedsklinik v. Inge-Lise Skov Madsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og journalføring. 

 

Indsamling:

I forbindelse med behandling på klinikken, er det nødvendigt for din behandler, at indsamle oplysninger om dig. Både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Vi indsamler kun den nødvendige og korrekte information og ligeledes kun information der er relevant for dit behandlingsforløb. Formålet med indsamlingen er, at kunne give dig det mest optimale behandlingsforløb.

 

 

Samtykke:  

Hvis du giver samtykke til det, kan vi indsamle oplysninger fra andre sundhedsfaglige grupper f.eks scanningsvar fra sygehuset, samt sende dine oplysninger videre til f.eks egen læge, speciallæge mv. Har du ikke givet samtykke til dette, gør vi det selvfølgelig ikke. 

 

Indsigt:  

Du har altid mulighed for indsigt i dine personoplysninger og i din jounal. Du skal blot henvende dig til til din behandler på klinikken.

 

Sletning:

Efter persondataforordningen har du ret til sletning. Dette gøres ved henvendelse til klinikken. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi ifølge sundhedsloven har 10 års opbevaringspligt af dine data, fra sidste henvendelse til klinikken. Du vil her kunne bruge din ret til indsigelser.

 

Opbevaring:

Vi opbevarer dine data krypterer og forsvarligt efter persondataforordningens forskrifter. Virksomheden opbevarer ikke data uden for Europa.

 

Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder og andre sundhedsydere, såfremt din behandler har et ydernr.

Dine oplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.

 

Fortrolighed:

Vi gør meget ud af at diskretion på klinikken og i vores dagligdag. Vi sikre fortrolighed ved vores personalepolitik.

 

Forpligtelser:

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne, men det kan have helbredsmæssige konsekvenser for dig selv, hvis du skulle vælge at tilbageholde oplysninger. 

 

 

Datatilsynet:

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via www.datatilsynet.dk 

 

 

Utilsigtede hændelse

 

Er uheldet ude og sker der en utilsigtede hændelse,  indrapporteres dette på Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

 

 

 

Klage

 

Har du som patient, en klage til klinikken, da vil vi gerne være behjælpelig med hvilke muligheder du har for at lave den skriftig - klik også gerne videre på dette link

 

http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/vejledninger/~/media/4D45CF3774544729A1D3A96D0A09F4B7.ashx

 

 

Hvis du som patient kommer ud for en stituation, der antages at kunne give ret til patienterstatning da følg dette link

 

http://pebl.dk/

 

 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os endelig, vi hjælper og guider dig gerne.